FAQ

Czy trzeba mieć wykupione ubezpieczenie aby skorzystać z usług strzeleckich?

Firma Grotgun oświadcza, że działalność w zakresie objętym wykonaniem usługi, prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie wymagane przez organy administracji zgody / licencje / koncesje i ubezpieczenia itp., oraz że w swoich działaniach kieruje się dobrem klientów oraz zasadami należytej staranności wynikającymi z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W szczególności oświadcza, że jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, zaleca wszystkim klientom korzystającym z usług na zawierania z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym stosownego ubezpieczenia.


Czy udział w zajęciach obejmuje transport z Krakowa?

Nie, jednakże chętnie polecimy firmy transportowe i taksówkarskie, które chętnie wykonają usługę transportową za ustaloną cenę.


Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania dla osób chcących postrzelać?

W trakcie trwania zajęć strzeleckich uczestnicy muszą być trzeźwy i nie znajdować się pod wpływem środków odurzających ani leków zaburzających.


Czy osoba musi być pełnoletnia aby skorzystać z usług firmy grotgun?

W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji usług, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia uczestnika, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na strzelnicy. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla przedstawiciela firmy grotgun do odmowy udzielenia usługi.


Czy istnieje możliwość dokupienia „dodatkowych strzałów” na miejscu?

Tak.


Czy strzelnica jest pod gołym niebem i czy jest czynna sezonowo?

Zajęcia odbywają się na krytej strzelnicy, usługi realizowane są przez cały rok.


Z jakiej broni można strzelać?

Firma grotgun umożliwia swoim klientom strzelanie z broni palnej, posiada szeroki asortyment broni (krótkiej, długiej, automatycznej oraz z okresu II Wojny Światowej). Więcej informacji i opis broni... tutaj…


Czy potrzebne jest pozwolenie na broń?

Uczestnik korzystający z usług firmy Grotgun nie musi posiadać pozwolenia na broń. Firma Grotgun posiada wszystkie wymagane przez organy administracji zgody/licencje/koncesje i ubezpieczenia niezbędne do wykonania usług.


Czy jest możliwość postrzelania z wykorzystaniem własnej broni?

Firma grotgun może udostępnić strzelnice za odpowiednią opłatą (dotyczy się to tylko osób posiadających ważne pozwolenie na broń) plus wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. W przypadku pojawienia się osoby/osób z własną bronią nie posiadającą ww. pozwolenia, firma grotgun natychmiast poinformuje odpowiednie służby.


Czy można przyjść z osobą towarzyszącą?

Tak.


Jakie są cele do których się strzela?

Cele są papierowe i/lub metalowe. Cele papierowe są wykonane zgodne z przepisami sportowymi oraz własnych projektów. Tarcze sportowe – różne wzory i wielkości / tarcze – cele metalowe różnej wielkości i kształcie. Tylko dla służb mundurowych możliwość strzelania do tarcz sylwetkowych – fotograficznych.


Czy broń z której sie strzela jest prawdziwa?

Tak, firma grotgun korzysta z broni palnej z wykorzystaniem ostrej amunicji.


Jak należy sie ubrać na zajęcia strzeleckie?

Preferowany jest ubiór swobodny, obuwie sportowe, dostosowane do pory roku, sugerowane zabezpieczanie termiczne.


Co należy przynieść ze sobą na zajęcia?

Pozytywny nastrój. Wszelki niezbędny sprzęt (tj. okulary ochronne, strzeleckie słuchawki ochronne) jest udostępnianyna miejscu.


Jak długo trwają zajęcia?

Długość trwania zajęć uzależniona jest od ilości osób biorących udział w zajęciach oraz rodzaju wykupionego pakietu.


Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem. Więcej informacji o instruktorach tutaj…


Czy można zorganizować zajęcia dla większej grupy?

Jak najbardziej! Firma grogtun specjalizuje się w organizacji wielkich imprez strzeleckich !!!